„Res iudicata pro veritate accipitur“

„Prawomocny wyrok przyjmuje się za prawdę“

„Res iudicata pro veritate accipitur“

„Prawomocny wyrok przyjmuje się za prawdę“

Siedziba kancelarii
Adres: Słotna 4/2 04-859 Warszawa

Ostrzeżenie o fałszywych tytułach wykonawczych

Rada Izby Komorniczej w Warszawie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawiającymi się po raz kolejny przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych z podrobionymi tytułami wykonawczymi.

Do wniosków egzekucyjnych załączane są rzekome tytuły wykonawcze w postaci aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza w Krakowie, zaopatrzone w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie. Jako dane sędziego wskazane w treści klauzuli wykonalności podane jest nazwisko Joanna Bałaban-Pękalska. Na odpisie widnieje nazwisko Katarzyny Mitan-Piwowarczyk. Inicjały rzekomego wierzyciela to D.A., zaś numery rachunków wierzyciela wskazane we wnioskach to: Alior Bank S.A. nr 75 2490 0005 0000 4000 1484 9197 oraz Raiffeisen Bank Polska SA 70 1750 0009 0000 0000 3888 8463

Apelujemy o zachowanie szczególnej czujności przy weryfikowaniu autentyczności składanych tytułów. O każdym przypadku podejrzenia podrobienia dokumentu i użycia go za autentyczny oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Uwaga! Fałszywy komornik

Uwaga! Fałszywy komornik

Rada Izby Komorniczej w Warszawie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Tomasza Sadzikowskiego.

Ostrzeżenie o fałszywych tytułach wykonawczych

Rada Izby Komorniczej w Warszawie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawiającymi się po raz kolejny przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych z podrobionymi tytułami wykonawczymi.

Nie unikaj komornika

Ruszyła Infolinia Krajowej Rady Komorniczej! Każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie egzekucji komorniczej może je uzyskać.
Infolinia czynna będzie w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77

Siedziba kancelarii
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy
Pragi-Południe w Warszawie
Michał Lenik

Adres: Słotna 4/2, 04-859 Warszawa
Telefon: 533 986 584
Email: warszawa.lenik@komornik.pl

Numer konta bankowego:
BNP Paribas S.A.
44 1600 1462 1837 6244 0000 0001